මහතුන් න්‍යාය

දින කිහිපයකට කලින් අන්තර්ජාලයේ කිහිප පොළකම ශෙයාර් වූ ඡායාරූපයක් දැකීමෙන් සහ ඒ ගැන දෙතුන් දෙනෙක් පල කර තිබූ අදහස් දැකීම නිසා මොකක්දෝ හේතුවකට මතකයට ආ දේවල් තුනකි පහත සටහන් කර ඇත්තේ. එකක් මම මුහුණ දුන් අත්දැකීමකි. අනෙක මගේ සිතේ තිබී නැවත උඩට මතු වී ආ අදහසකි. අනෙක මීට වසරකට පමණ පෙර මගේ සයිබර් මිතුරෙකු පල […]