මෛත්‍රී, අපි ආයෙත් ඉවසන්නද ..?


නිකමට වගේ හිතට වැදුන පරණ සිංදුවක් අහන්න හිතුනා

කාටද මතක මේ සින්දුව?

“ආයේ ආයේ නොම ඉවසන් !”

අදුරෙන් එලියට
සිය දිනකින් අලුත් රටක් !

මෛත්‍රී,

මතකද උඹ මිනිස්සුන්ට පෙන්නුවා

දූෂණයෙන් තොර, මර්ධනයෙන් තොර, පවුල් පාලනයට තිත තියපු, කුඩුකාරයෝ වංචාකාරයෝ පාලකයෝ නොවන, මිනිස්සුන්ගෙන් ගසාකන උන්ට එරෙහිව නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක වෙන, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් පිරුණු

අලුත්ම රටක් ගැන හීනයක්…!?

ඒ ජෝක් එක නම් පට්ට ඕයි.

අම්මපා..!

අමර බන්දු රූපසිංහ
අමරබන්දු…රූපසිංහ
අමර බන්දු රූප….සිංහ
අමරබන්දුරූපසිංහ

මෛත්‍රී, අපි ආයෙත් ඉවසන්නද ..?

3 responses to “මෛත්‍රී, අපි ආයෙත් ඉවසන්නද ..?

  1. Dont disapoint abot yahapalanaya. Mithi soon catch all theefs and drive corrupt people away from new garment. Mithri punish all corrupt people soon. And he develop our country. He is not racism and he devide power and make peaseful counrty too. No chanse to mahinda again. Mithri build new country.

    Like

  2. Bull shit Maithri is showing us that he is working hard against the corrupt politicos but have we seen any results. Only thing we see is that they are going to give statements. What Maithri and Ranil try to tell us is that all the corrupted people are in the opposition not in the ruling coalition.

    Like

  3. Actualy Mithri work hard. Dont worry we cant see resul begin this work. But future realy we all can see results. Not only statments this come true soon. All corrupt people are opositon thats true not wrong. Mithri is clean he want to clean garment too. This not bulshit. Any garment need time to correct past garments wrong things. Ruling part is clean no theefs. Theefs are with Mahinda.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s